Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

Loreley
7575 c9b6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viawrazliwa wrazliwa

June 16 2015

June 15 2015

Loreley
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viabluejane bluejane
Loreley
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
Loreley
Loreley
Reposted fromjigglybro jigglybro viabluejane bluejane
Loreley
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania. Bardzo łatwo nazywać miłością ciężkie patologie, takie jak na przykład obsesja zawładnięcia ciałem i myślami drugiej osoby z jednoczesnym pozbawieniem jej wolności.
— E.E. Schmitt, Napój miłosny
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawrazliwa wrazliwa
Loreley
1249 66a7
Reposted fromsugarlife sugarlife viawonderwall wonderwall
Loreley
8692 c9bc
Reposted fromwebomatic webomatic viawonderwall wonderwall
Loreley
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viawonderwall wonderwall
Loreley
Loreley
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka

June 12 2015

Loreley
6970 5bfa
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaroxanne roxanne

June 11 2015

Loreley
Reposted fromkjn kjn
Loreley
5522 1ede
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajossie jossie

June 10 2015

Loreley
Loreley
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaweightless weightless
Loreley
Loreley
Loreley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl